به سایت اندیشه سلامت روان خوش آمدید

 
در کشور ما خدمات موجود برای بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی شدید و مزمن مانند اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو، بیماری افسردگی شدید و اختلال خلقی دوقطبی، عمدتاً بستری شدن کوتاه مدت در بیمارستان‌های روانپزشکی هنگام عود بیماری و یا مراقبت در منزل توسط اعضاء خانواده انجام می شود. اما باید توجه داشت که بین دو منبع فوق یعنی خانه و بیمارستان، خدمات آموزشی و توانبخشی مناسب، فراگیر و منظم وجود ندارد طی سال های اخیر خدمات "ویزیت در منزل" به صورت محدود توسط سازمان بهزیستی به اجرا در آمده است که امید واریم شاهد توسعه آن باشیم علاوه بر موارد فوق مدد جویان عزیز به مراکز توانبخشی روزانه نیاز دارند تا بتوانند ساعتی از روز را به بازتوانی فعالیت های روانی خود بپردازند. ایجاد مراکز اشتغال، حمایت شده، از دیگر تسهیلاتی است که امیدواریم سازمان های مسئول در صدد ایجاد آن باشند - تحقیقات در تمام دنیا نشان داده است که خدمات "پیگیری درمان در منزل" باعث کاهش دفعات عود بیماری، فشار روانی بیمار و خانواده و ارتقاء سلامت روانی و جسمانی آنان می شود
Designed by Salim Malakouti