به سایت اندیشه سلامت روان خوش آمدید

 

سخن روز

جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران

این جمعیت با حضور و مشارکت برخی از همکاران علاقمند در حوزه پیشگیری از خودکشی، جمعیت فوق را با کسب مجوز از وزارت علوم تاسیس نموده اند. هدف اصلی این جمعیت مطالعه بر رفتارهای خودکشی و پیشگیری از ان است. برای رسیدن به چنین هدفی این جمعیت با انجمن علمی روانپزشکان ایران، دفتر بهداشت روان وزارت بهداشت و سایر همکاران علاقمند دراین حوزه همکاری دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت  IRSSP.IUMS.AC.IR و نیز به پست تلگرام telegram.me/isssp مراجعه نمایید

سخن سلامت روان

quiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1256">

در هفته های اخیر مردم تهران شاهد اقدام به
خودکشی های متعددی بوده است. این رفتارها این نگرانی
را به وجود اورده که نکند این رفتارهای توسعه و تسری به سایرافراد
مستعد نماید. این نگرانی از یک سو صحیح است و لازم
است که متخصصین و مسئولین اجرایی در حوزه سلامت را به اندیشه
و اقدام مناسب ملزم نماید.

آنچه که لازم است مردم بدانند و اقدام شایسته
انجام دهند موارد زیر است:

1 . اقدام به خودکشی  رفتار نا سالم و از
اختلالات روانی شامل می شود

2. خودکشی خود قابل پیشگیری و
درمان است

3. کسانی که در مورد اقدام به خودکشی صحبت می
کنند حتی اگر اقدام ننموده باشند مهم است. لازم است اطرافیان فرد به
فرد توجه بیشتری نمایید

4. برای این توجه ، می شود علت این
افکار را از وی جویا شد، با وی صحبت نمود، اجازه دهیم کمی
با ما درد دل کند

5. اگر در ضمن گفتگو متوجه شدید که افکار جدی و
خطرناک است ، با یک نفر متخصص بهداشت روان شامل روانپزشک و روانشناس مشورت
کنید

6. فرد به متخصص بهداشت روان ارجاع دهید

7. باخانوده وی موضوع و مشکل ار در میان بگذارید

8. فرد را نصیحت نکنید

9. سعی کنید با مشکل بیمار (کوچک یا
بزرگ) همدردی نمایید و وی را درک کنید

10. به وی نشان دهید که در مشکلات می
توانید به وی کمک کنید (البته تا جائیکه برای شما
ممکن باشد، در غیر اینصورت به فرد متخصص مشورت نمایید و
فرد را به همراه خانواده به متخصص ارجاع دهید)

 

Designed by Salim Malakouti